dinsdag 10 december 2013

I. PROLOOG

1. Algemene geschiedenis De Nederlanden (1700-1750) (in jaartallen)

1700   Bourbons in Spanje
1701 Spaanse Successieoorlog, grotendeels uitgevochten in de Zuidelijke Nederlanden (huidige  België) (1701-1713).
1702   Tweede Stadhouderloze tijdperk na de dood van Willem III. (1702-1747).
1704   Maximiliaan Emanuel II keurvorst van Beieren wordt landvoogd over de Zuidelijke
Nederlanden. (1704-1712).
1706   Door overwinningen op Frankrijk en bondgenoten komt het grootste gedeelte van de Zuidelijke Nederlanden in  Engels-Staatse handen. (1706-1715). Door de ongunstige wending in de oorlog voor Maximiliaan Emanuel II wordt zijn voogdij beperkt tot Namen en Luxemburg.
1707   Parlementen van Schotland en Engeland worden verenigd - Act of Union.
1711   Jan Willem Friso verdrinkt als hij het Hollands Diep wil oversteken. Na zijn dood wordt zijn zoon de latere Willem IV geboren. Tijdens Frans-Britse onderhandelingen komt de Republiek buitenspel te staan.
1713   Vrede van Utrecht. De Zuidelijke Nederlanden komen onder direct gezag van het Huis van Habsburg te staan, maar er blijft een sterke Engels-Staatse invloed. Het prinsdom Oranje in Frankrijk wordt definitief bezit van Frankrijk. Frederik Willem I koning van Pruisen.
1714   Naast de Zuidelijke Nederlanden komen ook Napels-Sicilië en Milaan in Oostenrijkse handen. Nieuw koningshuis in Engeland: Hannover (tegenwoordig Windsor).
1715   Tijdens het Barrièretraktaat wordt besloten dat de Republiek garnizoenen in de Oostenrijkse Nederlanden mag houden in de grenssteden met Frankrijk. Lodewijk XIV overlijdt en Lodewijk XV wordt koning van Frankrijk.
1716   Eugene van Savoie is landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden. Hij laat zich waarnemen door de markies van Prié. (1716-1724).
1717   Sluiting van de Triple Alliantie tussen Engeland Frankrijk en de Republiek waarbij men de vrede van Utrecht nogmaals gegarandeerd wordt. Tweede bezoek van Peter de Grote van Rusland aan de Republiek.
1718   Herziening van het Barrièretraktaat. Delen van eerder afgestane gebieden in Staats-Vlaanderen worden weer onderdeel van de Republiek.
1720   John Law uitgerangeerd.
1722   Oprichting van de Compagnie van Oostende. Deze compagnie zou een geduchte concurrent kunnen worden voor de VOC.
1725   Maria Elisabeth wordt landvoogd over de Zuidelijke Nederlanden. (1725-1741).
1727   Karel VI van Oostenrijk heft de compagnie van Oostende op na Franse bemiddeling en onder druk van de Republiek. Simon van Slingelandt wordt raadspensionaris.(1727-1736).
1731   Verdrag van Wenen. Engeland, de Republiek en Spanje erkennen de Oostenrijkse Pragmatieke Sanctie die de erfopvolging voor Maria Theresia veilig moet stellen. Tevens belooft de Republiek 5000 man troepen te sturen mocht de Pragmatieke Sanctie geschonden worden. Deze worden in de Oostenrijkse Successie-oorlog ook daadwerkelijk gezonden, maar zij zijn met veel te weinig om betekenis te hebben.
1734   Willem IV trouwt met de Engelse prinses Anna dochter van koning George II. Op deze manier wil de Engelse koning invloed uitoefenen op de Republiek.
1740   Maria Theresia in Oostenrijk. Oostenrijkse Successieoorlog (tot 1748). Strijd tussen Duitse koninkrijken en Oostenrijk. Frederik II aan het bewind in Pruisen.
1744   Lodewijk XV van Frankrijk valt de Zuidelijke Nederlanden binnen.
1745   De Franse aanvoerder Maurice de Saxe verslaat een leger van Engelse Oostenrijkse en Staatse troepen bij Fontenoy en verovert tevens alle barrièresteden. In dit jaar komen vrijwel de gehele Zuidelijke Nederlanden onder Frans gezag.
1747   De Fransen vallen ook de Republiek binnen. Willem IV wordt tot stadhouder benoemd, maar kan niet verhinderen dat Bergen op Zoom wordt veroverd.
1748   Vrede van Aken. De Zuidelijke Nederlanden keren terug onder Oostenrijks gezag en de Republiek mag weer troepen legeren in de barrière. De fortificaties zijn echter door de Fransen afgebroken en hebben dus eigenlijk geen militaire betekenis meer. De Republiek is met deze vrede definitief een mogendheid van de tweede rang geworden. Willem IV krijgt na het erfelijke stadhouderschap ook een erfelijk kapitein-admiraalschap (opperbevelhebber van de vloot).

(© Histocasa 1998-2006)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten