maandag 9 december 2013

Vooraf ...

Vooraf …

In het eerste deel “Een familie op de vlucht” zagen we dat de van oorsprong uit de omgeving van Verviers (Zuidelijke Nederlanden) afkomstige familie Ultee, uiteindelijk, via de Palts (Duitsland), in 1636 in de Republiek der Verenigde Nederlanden aankomt.

Na periodes in Utrecht, Leiden, Amsterdam en Abcoude, komt er in 1697 een gezin in Montfoort terecht. In dit Stichtse plaatsje zullen een aantal Ultees bijna een eeuw lang verblijven. Anderen vertrekken tussentijds naar het Hollandse Woerden. Beide plaatsen, slechts een aantal kilometers van elkaar verwijderd, hebben een enorme hoeveelheid archiefmateriaal voortgebracht. Het feit dat deze plaatsen onder een verschillend gezag stonden en dat twee Ultees (broers) deel uitmaakten van het stedelijk bestuur, maakt een vergelijking interessant.

Toch zal ik me in dit deel vooral bezig houden met de Montfoortse tak. Daarbij kon ik gebruik maken van de in 1988 verschenen uitgave "Montfoort, geschiedenis van een kleine Utrechtse stad, 1670-1750"*. Dit boek beschrijft heel uitgebreid een periode van tachtig jaar Montfoortse geschiedenis. De laatste ruim vijftig jaar van deze periode valt samen met de aanwezigheid van Ultees. Door gebruik te maken van de teksten (dikwijls integraal) uit genoemde uitgave, was ik in staat om onze familiegebeurtenissen in te passen. Op deze wijze ontstond een verhaal, met enerzijds een algemeen stuk geschiedenis over de stad Montfoort en anderzijds de lotgevallen en belevenissen van de Ultees. Maar ook Woerden komt, in deel IV, ruimschoots aan bod.

Verder wil ik nog aangeven dat ik door mijn vertrek met mijn gezin naar het buitenland, helaas al ruim 20 jaar geen archiefonderzoek meer kon doen. Jammer omdat ik bij het afronden van dit deel zelf alweer tegen vragen opliep die verder onderzoek in de archieven noodzakelijk maakt. Door de digitalisering van archieven en andere historische bronnen, heb ik toch nog een aantal vragen zelf kunnen beantwoorden. Maar ... er blijven er nog vele over. 
Daarom mijn advies: gaat u zelf ook eens op onderzoek uit !

* * * * * 
* Uitgave van Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen, 1988.

Rudi Ultee


Geen opmerkingen:

Een reactie posten